ProSystems Hospitality Solutions

Hospitality Solutions

Aνάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών
στον τομέα της πολλά υποσχόμενης τουριστικής βιομηχανίας

FiloXenia Hospitality Solutions

H ολοκληρωμένη λύση μηχανογράφησης για επιχειρήσεις της τουριστικής βιομηχανίας.

Front Office

Περιλαμβάνονται όλες οι λειτουργίες μιας Reception όπως Check-in/out, διαχείριση κρατήσεων και Overbooking, Reception Book, Reports για Availability, House Keeping, Nationality Report, Empty Room List κ.α. Επίσης υποστηρίζει μεταφορές λογαριασμών ή μεμονωμένων χρεώσεων, διαχείριση προκαταβολών, αλλαγές δωματίων και φυσικά έλεγχο & έκδοση της Main Courante. Ο μάνατζερ έχει τη δυνατότητα μέσα από πληθώρα ενεργών reports, όπως τα Arrival List, F & B report, Daily Cash Flow, Income report, Agent Status & Agent Record, Booking Position, Room Plan να έχει ανά πάσα στιγμή και άμεσα πλήρη εικόνα του ξενοδοχείου.

F&B Control

Στην παρούσα εφαρμογή παρέχεται η δυνατότητα για λεπτομερή παρακολούθηση και έλεγχο των Αγορών, Καταναλώσεων του ξενοδοχείου και όλων των διακινήσεων από την Κεντρική Αποθήκη πρός τις περιφερειακές αποθήκες των τμημάτων και αντίστροφα. Επίσης είναι δυνατή η καταχώρηση και έλεγχος των προσφορών των προμηθευτών σε επίπεδο προϊόντων αλλά και προμηθευτών. Είναι ακόμη δυνατός ο έλεγχος του κόστους ενός παρασκευάσματος σε όσα επίπεδα επιθυμούμε. Αυτό επιτυγχάνεται βάσει των συνταγών και των μεριδοποιήσεων που έχουμε καταχωρήσει για κάθε παρασκεύασμα που προσφέρει ο εκάστοτε χώρος εστίασης του ξενοδοχείου. Αν κάποιο παρασκεύασμα περιλαμβάνει κάποιο άλλο σύνθετο προϊόν (π.χ. Ρώσικη σαλάτα) είναι δυνατή η επιμέρους παρακολούθηση των αποθεμάτων των συστατικών του στην αποθήκη μας, βάσει της ίδιας μεθόδου.
Με αυτόν τον τρόπο, μία παραγγελία που εκτελείται στο εστιατόριο, ενημερώνει αυτόματα τα τμήματα παρασκευής των προϊόντων, και την αποθήκη των πρώτων υλών, οπότε βάσει της μεθόδου που περιγράψαμε παραπάνω, ο F & B μάνατζερ έχει άμεση αντίληψη των αποθεμάτων για κάθε ένα από τα βασικά παρασκευάσματα που προσφέρονται στους χώρους εστίασης του ξενοδοχείου.

Γεύση POS

Η εφαρμογή Γεύση Pos (Point of Sales) αφορά τα τμήματα του ξενοδοχείου μας που προσφέρουν παρασκευαζόμενα. Προϊόντα όπως το εστιατόριο, το μπάρ ή την ταβέρνα. Έχουμε πλήρη παρακολούθηση των πωλήσεων, των σερβιτόρων αλλά και των τραπεζιών και ταμειακών μας. Εκδίδονται αναλυτικές και συγκεντρωτικές καταστάσεις όσον αφορά τα προϊόντα πώλησης ή συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων. Είναι δυνατόν να εκδώσουμε αναλυτικές αλλά και συγκεντρωτικές καταστάσεις που αφορούν τις παραγγελίες των σερβιτόρων μας, γνωρίζοντας έτσι, ακόμη και τις πιθανές προμήθειές τους. Φυσικά μας παρέχεται η δυνατότητα για παρακολούθηση των δικαιούμενων των πελατών μας, ως αποτέλεσμα της On - Line ενημέρωσης που έχουμε από και προς το Front Office. Ένα ακόμη πλεονέκτημα της Online λειτουργίας είναι και η άμεση παρακολούθηση και ενημέρωση της Αποθήκης μας, όσον αφορά τα αποθέματά μας για όλα τα διαθέσιμα προϊόντα.

Market POS

Στην εφαρμογή FiloXenia Market P.O.S. (Point of Sales) έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε όλο το κύκλωμα πωλήσεων που αφορά τα τμήματα διάθεσης ετοίμων εμπορευμάτων του Mini Market.

Reception POS

Στην εφαρμογή FiloXenia reception P.O.S. (Point of Sales) έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε όλο το κύκλωμα πωλήσεων που αφορά τα προιόντα πώλησης μιας υποδοχής.

SPA

Περιλαμβάνονται όλες οι λειτουργίες ενός τμήματος αναζωγόνισης όπως SPA, Γυμναστιρίου, και καλοπισμού. Διαχείριση κρατήσεων, πλάνο ημέρας, χώρων και θεραπευτών, βιβλίο πόρτας, Check-in/out. Λειρουργία Reception, πωλήσεις ειδών και παροχή υπηρεσιών, αποθήκη, διαχειριση πελατών-προμηθευτών και στατιστικά πωλήσεων.

previous arrow
next arrow
Slider

Maintenance

Η συγκεκριμένη εφαρμογή μας επιτρέπει να έχουμε άμεση και ουσιαστική επίβλεψη των χώρων του ξενοδοχείου μας, αλλά και του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με τη συντήρησή τους. Τηρείται αρχείο με τις εντολές επισκευής που έχουν εκδοθεί για κάθε χώρο, (τμήμα, δωμάτιο ή εξωτερικός χώρος) και είναι δυνατή η εκτύπωση καταστάσεων για κάθε ένα ξεχωριστά, ή για κάποια συγκεκριμένη ομάδα επισκευών π.χ. Υδραυλικά, ηλεκτρολογικά κλπ.

Exchange

Σε αυτή την εφαρμογή υπάρχουν όλες οι λειτουργίες που αφορούν την πώληση συναλλάγματος από την επιχείρησή μας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εκτυπώσεις των αντίστοιχων καταστάσεων.

Questionnaire

Ένα βασικό εργαλείο που παρέχεται στον μάνατζερ, είναι το Ερωτηματολόγιο το οποίο έχει την δυνατότητα να παραμετροποιηθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες πληροφόρησης της επιχείρησης. Οργανώνοντας κατάλληλα το ερωτηματολόγιο η επιχείρηση, το καθιστά ίσως τον σημαντικότερο πόρο γνώσης, στην προσπάθεια βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Head Office

Εφαρμογή που χρησιμοποιείται όταν η επιχείρηση έχει πολλαπλά ξενοδοχεία,παρέχει την δυνατότητα ομαδοποίησης των ξενοδοχείων για εξαγωγή συγκεντρωτικών αναφορών και στατιστικών.

F&B Mobile

Εφαρμογή που λειτουργεί σε PDA με ενσωματωμένο scanner για να διευκολύνει την λειτουργία των απογραφών, των αγορών τον διακινήσεων, των παραγγελιών και τον έλεγχο αποθεμάτων

Γεύση POS Mobile

Εφαρμογή παραγγελιοληψίας σε PDA με όλες τις λειτουργείες του ΓΕΥΣΗ POS.

House Keeping/ Maintenance

Εφαρμογή για την διαχείριση του καθαρισμού των δωματίων, κοινόχρηστων χώρων, αμαριέρες, λινοθήκη, αναλώσιμα και βλάβες. Η διαχείριση μπορεί να γίνει με την χρήση PC, PDA, Tablet μέσω δυκτίου η WI-FI online με το Filoxenia Front Office και Filoxenia Maintenance.

Γεύση Delivery

Εφαρμογή για την διαχείριση τηλεφωνικής παραγγελειοληψίας με αρχείο πελατών, ιστορικό παραγγελιών πελάτη, έκδοση λογαριασμών, ανάθεση παραγγελιών σε υπαλλήλους delivery και παρακολούθηση αυτών χρονικά και ταμειακά.

ProSystems_300x66_grey

Ξενοδοχεία, Κρουαζιερόπλοια, Καταλύματα, Επιχειρήσεις εστίασης είναι το αντικείμενο μας τα τελευταία 30 χρόνια, που το FiloXenia© παρέχει τις υπηρεσίες του με επιτυχία σε επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα