Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05 Slider 06 Slider 07 Slider 08 Slider 09

Prisma

Το Prisma είναι μια ολοκληρωμένη εφαρμογή που δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε παραθυρικό περιβάλλον. 

Η χρήση του δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις λογιστικής ή χειρισμού Η/Υ.

Καλύπτει όλες τις καθημερινές λειτουργίες όπως πωλήσεις, αγορές και περιέχει πολλές αναφορές, χρήσιμα εργαλεία για την παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησης.

Αναλυτικά το Prisma © περιλαμβάνει:

 
Πωλήσεις
 
Αγορές - Διακινήσεις
 
Πελάτες - Προμηθευτές - Προϊόντα
 
Χρηματοοικονομικά
 
Αποθήκη
 
Τιμολόγηση
 
Ταμείο
 
Μετρητά Ημέρας και πολλά άλλα που βοηθούν την επιχείρηση σε καθημερινή βάση.
                 

Δυνατότητα συνδεσης με ταμειακές μηχανές, φορολογικούς μηχανισμούς, Barcode Readers καθώς επίσης δυνατότητα σύνδεσης με όλα τα βασικά λογιστικά προγράμματα.

 

Copyright © 2013 ProSystems | Designed by ProSystems